Dziś są imieniny: Flawii, Justyna, Rajmunda
Wybierz język:
 08-04-2009 14:40

Zebranie w Gryżowie

Zebranie odbywało się w świetlicy Szkoły Podstawowej w Gryżowie.
Tematem zebrania była realizacja Uchwały Nr XXXIII/204/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zawiadomienia o zamiarze zlikwidowania Szkoły Podstawowej w Gryżowie.
Burmistrz Korfantowa na spotkaniu poruszył i przedstawił następujące informacje i zagadnienia :

  1. Analiza sieci szkół na terenie Gminy Korfantów.
  2. Zasady finansowania placówek oświatowych.
  3. Zasady księgowości w jednostkach budżetowych oraz rozliczanie kosztów.
  4. Nowa sieć szkół - przewidywania po zmianie sieci na terenie Gminy Korfantów.
  5. Dożywianie uczniów, dowóz oraz opieka świetlicowa.
  6. Korzyści wynikające z połączenia szkół.
  7. Budowa Gimnazjum.
  8. Informacja na temat szkół stowarzyszeniowych, ich funkcjonowania i zasad finansowania.
  9. Karta Nauczyciela i sprawy kadrowe.
  10. Realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież w innych obwodach.

W zebraniu uczestniczyli :
Radny Rady Miejskiej w Korfantowie - Pan Jan Oleś.
Sołtys Wsi – Pan Mieczysław Hołyński.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gryżowie – Pani Barbara Sotel,
Dyrektor Zespołu Szkół w Ścinawie Małej – Pani Anna Sieja,
oraz Jolanta Grzegorzewicz.

W sprawach bieżących zapytano:
Czy Gmina pozyskuje środki z Unii Europejskiej ?
Czy gimbus będzie odbierał uczniów z przystanku , znajdującym się we wsi ?
Jak będzie wyglądała organizacja nowego roku szkolnego w ZS w Ścinawie ?
Czy dzieci będą uczęszczać do szkoły na drugą zmianę ?
Jak zorganizowany będzie dówóz uczniów do Zespołu Szkół w Ścinawie Małej nowym roku szkolnym ?
Na zadane pytania odpowiedzi udzielił Burmistrz Korfantowa, oraz
Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Ścinawie Małej - Anna Sieja.
Mieszkańcy ze zrozumieniem przyjęli informację o zmianie sieci szkół w Gminie Korfantów.