Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 03-01-2023 12:45

Demografia - stan na koniec IV kwartału 2022 roku

DEMOGRAFIA GMINY KORFANTÓW

(według rejestru stałych i czasowych mieszkańców gminy1)

NA KONIEC IV KWARTAŁU 2022r.

 

 

Lp.

Miejscowość

Liczba mieszkańców

stałych i czasowych

Urodzenia

 

Zgony

 

1

Borek

205

0

2

2

Gryżów

287

3

3

3

Jegielnica

156

2

0

4

Korfantów

1797

13

19

5

Kuropas

164

1

1

6

Kuźnica Ligocka

360

4

5

7

Myszowice

133

2

1

8

Niesiebędowice

123

1

2

9

Piechocice

135

1

2

10

Pleśnica

59

1

0

11

Przechód

715

4

10

12

Przydroże Małe

301

3

10

13

Przydroże Wielkie

161

0

0

14

Puszyna

353

4

3

15

Rączka

112

2

0

16

Rynarcice

195

2

2

17

Rzymkowice

540

3

11

18

Stara Jamka

211

0

3

19

Ścinawa Mała

671

9

12

20

Ścinawa Nyska

421

0

8

21

Węża

397

5

9

22

Wielkie Łąki

101

0

0

23

Włodary

695

5

11

24

Włostowa

413

3

7

 

Ogółem

8705

68

121

 

Opracowała: Patrycja Pejas

 

1) na podstawie prowadzonego przez Gminę Rejestru Mieszkańców, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia
24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j.Dz.U.2021.510)