Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 12-03-2009 13:51

Wybory do Parlamentu Europejskiego

 

      Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 37 poz. 287 z dnia 10 marca 2009r.) na dzień 7 czerwca br. wyznaczony został termin wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. 
      W Rzeczypospolitej Polskiej wybieranych będzie 50 posłów. Wybory będą jednodniowe, a głosowanie odbywać się będzie w godzinach 8.00-22.00 i na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dn. 23 lutego 2004r. Dz. U. Nr 25 poz. 219 z późn. zm.)
      Na stronie www.korfantow.pl sukcesywnie zamieszczane będą informacje dotyczące tych wyborów.

      Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia Prezydenta RP.

  KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
w dniu 7 czerwca 2009 r.

Data wykonania
czynności wyborczych
Treść czynności wyborczych
1
2
do dnia 18 kwietnia 2009 r.
•- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
•- przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,
•- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
do dnia 20 kwietnia 2009 r.
•- powołanie okręgowych komisji wyborczych,
•- powołanie rejonowych komisji wyborczych
do dnia 23 kwietnia 2009 r.
•- dokonanie zmian stałych obwodów głosowania,
•- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych
do dnia 28 kwietnia 2009 r.
do godz. 24.00
•- zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w celu zarejestrowania
do dnia 8 maja 2009 r.
•- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych w gminach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
•- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w drodze losowania, jednolitego numeru dla list tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym,
•- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych
do dnia 13 maja 2009 r.
•- przyznanie przez okręgową komisję wyborczą, w drodze losowania, numerów dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy wyłącznie w danym okręgu wyborczym
do dnia 17 maja 2009 r.
•- powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,
•- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych za granicą
od dnia 17 maja 2009 r.
do dnia 24 maja 2009 r.
•- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, oraz przez policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę
od dnia 23 maja 2009 r
do dnia 5 czerwca 2009 r.
do godz. 24.00
•- rozpowszechnianie na własny koszt przez Telewizję Polską Spółka Akcyjna, Polskie Radio Spółka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej w programach ogólnopolskich i regionalnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 24 maja 2009 r.
•- sporządzenie przez gminy spisów wyborców
do dnia 28 maja 2009 r.
•- składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,
•- składanie przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych wniosków o dopisanie do spisu wyborców,
•- podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
do dnia 2 czerwca 2009 r.
•- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,
•- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
w dniu 5 czerwca 2009 r.
o godz. 24.00
•- zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 7 czerwca 2009 r.
godz. 8.00 - 22.00

 •- głosowanie

    Mam nadzieję, że wspólnie z Państwa pomocą uda nam się przeprowadzić je sprawnie i bezproblemowo czego sobie i Państwu serdecznie życzę.

                                                                       Burmistrz Korfantowa
                                                                         /-/ Zdzisław Martyna