Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 16-03-2009 14:48

Harmonogram uruchamiania działań PROW 2007 – 2013

Prezes ARiMR dr Dariusz Wojtasik przedstawił 10 marca br. na konferencji prasowej terminarz uruchamiania w tym roku działań pomocowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, uzgodniony z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim. Jak zaznaczył Prezes Agencji, od ogłoszonego harmonogramu będą możliwe niewielkie odstępstwa. Przedstawione kalendarium obejmuje uruchomienie wszystkich działań pomocowych wdrażanych bezpośrednio przez ARiMR, poza „Rentami strukturalnymi” na które, nadal trwa poszukiwanie środków finansowych.

Z ogłoszonego harmonogramu wynika, że wszystkie tegoroczne nabory wniosków zostaną ogłoszone w pierwszym półroczu. Na większość działań nabory wniosków będą przeprowadzane według dotychczas obowiązujących zasad. Natomiast nowością
w tegorocznych naborach wniosków jest to, że dla dwóch działań inwestycyjnych: „Modernizacja gospodarstw rolnych”
i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” kolejność rozpatrywania złożonych wniosków będzie ustalona w drodze losowania. Wszystkie wnioski uszeregowane według wylosowanej kolejności przejdą procedury weryfikacji i oceny wynikające
z obowiązujących przepisów dotyczących udzielania wsparcia z PROW 2007 - 2013. 

Poniżej przedstawiamy terminy uruchamiania w 2009 roku poszczególnych działań z PROW 2007 – 2013

 

Nr działania

 Nazwa działania

Miejsce składania wniosku

Planowana data ogłoszenia naboru

Planowany
termin rozpoczęcia naboru

Planowany
 termin zakończenia naboru

Planowana data ogłoszenia następnego naboru w przypadku niewyczerpania puli finansowej w województwach

211, 212
 

Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

 
 
BP
termin określony w przepisach wykonawczych
16.03.2009
15 05.2009

maksymalnie do 09.06.2009 (od 16.05 za każdy dzień  minus 1% płatności)

 

nie dotyczy

 
214
 

Program rolnośrodowiskowy

 
BP
termin określony w przepisach wykonawczych
 
16.03.2009
15 05.2009

maksymalnie do 09.06.2009 (od 16.05 za każdy dzień  minus 1% płatności)

 

nie dotyczy

 
-
 

Pomoc techniczna

 
Centrala
 
10.03.2009
 
11.03.2009
nabór ciągły, do wyczerpania

puli środków dostępnych w PROW 2007 - 2013

 

nie dotyczy

 
 
112
 
 

Ułatwianie startu młodym rolnikom

 
 
OR
 
 
10.03.2009
 
 
25.03.2009

nabór ciągły, maksymalnie do 31 grudnia lub do momentu osiagnięcia120%

puli środków dostępnych w danym roku

 

nie dotyczy

 
123
 

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

 
OR
 
31.03.2009
 
15.04.2009
nabór ciągły, do wyczerpania

puli środków dostępnych w danym roku

 

nie dotyczy

 
311
 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 
OR
 
31.03.2009
 
15.04.2009
 
nabór ciągły, do wyczerpania

puli środków dostępnych w danym roku

 

nie dotyczy

 
 
114
 
 

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

 
 
BP
 
 
31.03.2009
 
 
15.04.2009

nabór ciągły, maksymalnie do 31 grudnia lub do momentu osiagnięcia120%

puli środków dostępnych w danym roku

 
 

nie dotyczy

 
132
 

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

 
OR
 

31.03.2009

 
15.04.2009
nabór ciągły, do momentu osiagnięcia110%

puli środków dostępnych w PROW 2007-2013

 

nie dotyczy

 
121
 

Modernizacja gospodarstw rolnych

 
OR/poczta
 
31.03.2009
 
21.04.2009
 
28.04.2009

po upływie 30-40 dni  od daty zakończenia poprzedniego naboru

312
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
OR/poczta
31.03.2009
05.05.2009
Nabór przez 10 dni kalendarzowych

po upływie 30-40 dni  od daty zakończenia poprzedniego naboru

221, 223

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

BP
termin określony w przepisach wykonawczych
01.06.2009

(nabór pierwszoroczny)

31.07.2009
nie dotyczy
226

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

 
OR
 
30.06.2009
 
15.07.2009
nabór ciągły, do wyczerpania

puli środków dostępnych w danym roku

 

nie dotyczy

 
 
 
 
źródło:
http://www.arimr.gov.pl