Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do procesu opracowania Strategii Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030

Zachęcamy organizacje działające na terenie Subregionu Południowego oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania Strategii Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030. Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania oraz wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Subregionu Południowego.

Ankieta zgłoszeniowa dostępna pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/subregion_poludniowy_organizacje

Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 13 lutego 2023 r.

PDFInformacja - Subregion Południowy.pdf (154,21KB)