Dziś są imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Wybierz język:
 30-01-2023 11:30

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego w 2023 roku

Uprzejmie przypominam posiadaczom użytków rolnych na terenie Gminy Korfantów, że w okresie od 1 lutego 2023 roku do 28 lutego 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, Rynek 4, pokój nr 9-10 będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego.

Do wniosku jako załączniki dołączyć należy faktury VAT lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 rok.

Ponadto producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do burmistrza właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:
132,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

PDFwniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego.pdf (485,23KB)
DOCoswiadczenie-producenta-rolnego-do-wniosku-o-zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego.doc (44,50KB)
DOCXoswiadczenie_o_dzierzawie_uzytkow 003.docx (17,70KB)
DOCXklauzula RODO.docx (15,81KB)
 


                                                                  Burmistrz Korfantowa