Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 07-02-2023 10:02

Komunikat: Komunikat GIOŚ z dn. 07.02.2023 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 mikrogramów/m3) w dniu 07.02.2023 r. o godz. 09:30 na terenie województwa opolskiego. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje obszar miast Olesno, Krapkowice i Zdzieszowice. Ludność zamieszkująca wskazany obszar: ok. 27 tys. Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/8613 Bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/8/overruns/0

Komunikat jest ważny od 07-02-2023 09:48:00 do 07-02-2023 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania