Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 07-02-2023 14:05

Rok 2021 - "Zasłużony dla Gminy Korfantów"

Bernard  Byczkowski -Zasłużony dla Gminy Korfantów.jpeg

Bernard Byczkowski (03.11.1954 – 30.04.2021) mąż, ojciec, teść, dziadek,  był aktywnym mieszkańcem Puszyny. Swój entuzjazm i zaangażowanie z powodzeniem wykorzystywał w działalności społecznej na rzecz lokalnego środowiska. Jako sołtys Puszyny (2007-2011), a później radny Rady Miejskiej w Korfantowie (2014-2021), angażował się w wiele projektów służących poprawie  życia i estetyki miejscowości.  Za swój nadrzędny  cel uważał  rozwój lokalnej społeczności i idee integracji społecznej.  Dzięki jego determinacji możliwe stało się zrealizowanie wielu projektów i inicjatyw, a jego postawa w głównej mierze motywowała innych mieszkańców do zaangażowania się w prace społeczne, to właśnie dzięki tym wspólnym wysiłkom Puszyna dziś stała się miejscowością  znaną z pielęgnowania i kultywowania tradycji. Jego wielką pasją była muzyka, z powodzeniem grał i śpiewał w zespole ,,Przyjaciele”, często angażując się także w działalność charytatywną. Społecznik.

Praca zawodowa:

Od lipca 1974  roku Pan Bernard Byczkowski  pracował w zakładach obuwia w Korfantowie, następnie w magazynach Mody Polskiej w Białej, a kolejno od 1994 roku w zakładzie produkującym  do uzyskania świadczenia przedemerytalnego w spółce meble Wojtpol w Korfantowie

Trójka dzieci, 4 wnucząt.

Pełnione funkcje:

2007- 2011 sołtys Puszyny

2014-2018 – radny  VII kadencji Rady Miejskiej w Korfantowie

2018- 2021 – radny VIII kadencji Rady Miejskiej w Korfantowie

do 2021 roku - Sekretarz  Zarządu Stowarzyszenia Zwykłego  Pamięć o Kresach w Korfantowie

Uchwałą Nr XXX/300/2021  z dnia 26 maja 2021 roku  Rada Miejska w Korfantowie nadała  pośmiertnie Panu Bernardowi Byczkowskiemu tytuł ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów”.


Zbigniew Herman Zasłużony dla Gminy Korfantów.jpeg

Zbigniew Herman urodził się 3 sierpnia 1964 roku, od dziecięcych lat interesował się muzyką, już jako mały chłopiec grywał na wielu instrumentach. Sympatia do muzyki towarzyszyła mu przez całą drogę życia. Dlatego też uczęszczał do Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu, a po powołaniu do wojska szybko odnalazł swoje miejsce w wojskowej orkiestrze dętej. Od wczesnej młodości grywał również w różnych zespołach i formacjach muzycznych. Do najbardziej znanych należą: zespół NIE CI SAMI oraz ANA-BAND, który tworzył wraz z najmłodszą córką Anną. Ich muzyka uświetniała nie jeden wyjątkowy wieczór, festyn czy weselne przyjęcie. Od 2015 roku pracował w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie. Jako Instruktor muzyki dawał indywidualne lekcje gry na instrumentach, był także instruktorem muzycznym lokalnych zespołów wokalnych, a także jednym z trzech filarów grupy muzycznej PRZYJACIELE. Niejednokrotnie zajmował się nagłośnieniem i oprawą muzyczną różnorodnych wydarzeń organizowanych przez Dom Kultury, szkoły podstawowe czy ogrody działkowe z Korfantowa, a również na prośbę mieszkańców miejscowości ościennych. Od wielu lat swoją postawą wspierał działania parafialne. Aktywnie uczestniczył w życiu parafii pw. Trójcy Świętej w Korfantowie nie tylko jako organista oraz członek Rady Parafialnej, ale także jako człowiek oddany Bogu. Od ponad 20 lat pełnił także funkcję Sołtysa wsi Rączka. Losy tej miejscowości oraz jej mieszkańców były dla niego bardzo ważne. Dzięki jego staraniom miejscowe zabytki piękniały otrzymując drugie „życie”, a sala wiejska stała się jedną z najpiękniejszych w gminie Korfantów.

W wszystkich działaniach wspierała go rodzina, żona Emilia do której zwracał się ,,Droga Elu” lub ,,Moja Ela” oraz dzieci: Justyna, Ewa, Andrzej i Anna, którzy byli najważniejszą treścią jego życia.  

Był człowiekiem wesołym, ale spokojnego usposobienia, pełnym skromności i pokory. Dobroć i szlachetność jego serca przejawiała się w zwykłych uczynkach, bezinteresownej pomocy i kontaktach międzyludzkich.  

Odchodząc pozostawił po sobie wiele wspomnień i dowodów swojego aktywnego życia, ale także uczucie ogromnego żalu po stracie człowieka nietuzinkowego, który potrafił dzielić się z innymi swoim zamiłowaniem do muzyki.

Zmarł 24 listopada 2020 roku.

Rada Miejska  w Korfantowie uchwałą nr XXX/299/2021 przyznała  jemu pośmiertnie tytuł ,,Zasłużony dla Gminy  Korfantów.