Dziś są imieniny: Anatola, Leszka, Tamary
Wybierz język:
 15-02-2023 13:46

Spotkanie z proboszczami parafii z gminy Korfantów

                14 lutego 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Korfantowie odbyło się coroczne spotkanie z proboszczami parafii z gminy Korfantów. W spotkaniu Burmistrza Korfantowa  gościnnie udział wzięła   Poseł na Sejm RP  Katarzyna Czochara. W trakcie posiedzenia  przedstawione  i omówione zostały   zrealizowane i bieżące inwestycje obiektów sakralnych. Omówiona została kwestia   aplikowania przez parafie o dofinansowania prac na zabytkach  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, programów ministerialnych, a także Funduszu Kościelnego.

                Rządowy Program Odbudowy Zabytków  jest to program obejmujący  realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, który ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce, termin składania wniosków upływa 17 marca 2023 r.

                 Należy również wspomnieć, że parafie od 2016 roku są także beneficjentami dotacji udzielanych przez gminę, corocznie Rada Miejska w Korfantowie na ten cel zabezpiecza w budżecie  środki finansowe, w bieżącym roku jest to kwota  60  tys. zł.

IMG_3316.jpeg IMG_3321.jpeg