Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 03-03-2023 10:50

Program „Aktywny samorząd”

Informujemy, że Powiat Nyski przystąpił do realizacji programu „Aktywny samorząd”. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie.

Adresatami programu są osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące z zamiarem stałego pobytu powiat nyski. Program finansowany ze środków PFRON. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Poniżej link do strony internetowej

https://pcprnysa.pl/n,aktywny-samorzad-5