Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 07-03-2023 08:04

Film promocyjny „Czas na produkt lokalny!”

Film promocyjny dokumentujący działania realizowane przez partnerów w ramach projektu współpracy „Czas na produkt lokalny!”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.