Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 07-05-2009 14:50

Informacja z XXXVII sesji Rady Miejskiej

W dniu 6 maja br. w remizie strażackiej w Korfantowie odbyły się obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej. Tematyką główną sesji było przedstawienie informacji Burmistrza Korfantowa z realizacji uchwały Nr IX/66/95 Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie głównych kierunków rozwoju kultury, sportu i rekreacji w Gminie Korfantów, którą przedstawił Pan Stanisław Szkolny- dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie.
         Kolejnym bardzo ważnym etapem w przebiegu sesji było głosowanie nad 11 projektami uchwał, w tym projektami uchwał w sprawie likwidacji Szkół Podstawowych w Gryżowie, Rzymkowicach oraz Szkoły Filialnej w Puszynie. Decyzją Rady Miejskiej wszystkie te 3 placówki z dniem 31 sierpnia 2009 roku zostaną zlikwidowane. Podjęcie uchwał poprzedzone zostało dyskusją.
          Radni zgłosili także wnioski oraz interpelacje, które dotyczyły m.in.
  • problemu segregacji śmieci i masowo powstających dzikich wysypisk śmieci;
  • naprawy dróg powiatowych oraz gminnych;
  • modernizacji oświetlenia ulicznego gminie ;
  • zamontowania lustra drogowego w  Przydrożu Małym.
W sesji uczestniczyło 15 radnych, 17 sołtysów, naczelnicy wydziałów oraz kierownicy jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
             Poniżej przedstawimy kilka zdjęć z obrad.

Obraz 001.jpeg Obraz 003.jpeg Obraz 004.jpeg