Dziś są imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Wybierz język:
 08-05-2009 09:37

Realizacja projektu “Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie“

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie realizuje projekt systemowy pt.
“Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie"
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.
Projekt realizowany jest od 01.01.2009r. do 31.10.2009r.


Zadanie jest realizowane w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet - VII Promocja integracji społecznej
Działanie - 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie - 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji życiowych, umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową 9 niepracujących osób w wieku aktywności zawodowej, będącymi klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie, które nie są obecne na rynku pracy, a ich obecność w życiu społeczno-środowiskowym jest niewystarczająca.
Udział w projekcie umożliwi im powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.
Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach psychologicznych, z doradcą zawodowym oraz w kursach: florysta - bukieciarz i tworzenie i pielęgnacja małych ogrodów.

Koszt ogółem projektu wyniesie 110 400,00 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 98.808,00 zł