Dziś są imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Wybierz język:
 29-03-2023 13:23

Rozstrzygnięcie konkursów

Miło nam poinformować, że w dniu 27 marca 2023 roku  zostały podpisane z przedstawicielami organizacji pozarządowych umowy na realizację zadań publicznych w zakresie:

- ochrony i promocji zdrowia.

W wyniku rozpatrzenia oferty na realizację w/w zadania została wybrana oferta Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45 – 010 Opole.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 45 000,00 zł.

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W wyniku rozpatrzenia oferty na realizację w/w zadania została wybrana oferta Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe,  Rynek 10, 48-317 Korfantów.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 75 000,00 zł.

       Umowy są efektem rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2023, organizowanym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

na stronę.jpeg na stronę 2.jpeg