Dziś są imieniny: Anatola, Leszka, Tamary
Wybierz język:
 02-04-2023 12:31

Komunikat: Ost.hydro wezbranie stany ostrzegawcze/2 z 02.04.

Stan wody na stacji hydrologicznej w Krzywej Górze na rzece Budkowiczance (zlewnia Stobrawy) osiągnął stan ostrzegawczy. W związku ze spływem wód opadowych w okresie ważności ostrzeżenia hydrologicznego prognozuje się dalszy, powolny wzrost stanu wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Komunikat jest ważny od 02-04-2023 12:02:00 do 04-04-2023 12:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania