Dziś są imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Wybierz język:
 17-08-2009 11:28

Podjęcie współpracy z miastem na Ukrainie

W wyniku podjęcia przez Radę Miejską w Korfantowie uchwał RTFUchwała Nr XXXVIII/234/09 w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Korfantów i Miastem Bołechiw (Ukraina). (29,59KB) pomiędzy Gminą Korfantów oraz miastem Bołechiw (Ukraina), w dniach 27 – 30 sierpnia 2009 roku delegacja z Gminy Korfantów wyjeżdża do w/w miasta. Celem wizyty ma być omówienie zapisów umowy partnerskiej. Na czele delegacji stoi Burmistrz Korfantowa Pan Zdzisław Martyna oraz trzej przedstawiciele Gminy Korfantów, Pan Łukasz Borsuk – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Panem Joachim Luda – podinspektor na stanowisku ds. inwestycji oraz Pan Andrzej Kruczkiewicz – Radny Rady Miejskiej w Korfantowie.