Dziś są imieniny: Flawii, Justyna, Rajmunda
Wybierz język:
 09-06-2009 14:30

„WYPRAWKA SZKOLNA”

Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum.

Pomoc udzielana jest dla uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł netto.
Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić odpowiednio:
- 150 zł – dla ucznia klasy I szkoły podstawowej,
- 150 zł - dla ucznia klasy II szkoły podstawowej,
- 170 zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej,
- 280 zł – dla ucznia klasy I gimnazjum.
Wniosek o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy złożyć do 30 czerwca 2009 roku do dyrektora szkoły.