Dziś są imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
Wybierz język:
 17-07-2009 12:55

Zaproszenie do złożenia oferty na usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych

autobusik.jpeg  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 

W związku z planowaną realizacją zamówienia w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Korfantów, na podstawie art. 4 pkt 8 oraz art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych, Burmistrz Korfantowa zaprasza do złożenia ofert na pełnienie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Korfantów do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nysie.
1. Trasa przewozu obejmuje miejscowości: Włostowa, Kuźnica Ligocka, Rzymkowice, Korfantów, Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Węża, Włodary, Nysa i z powrotem.
2. Wskazane jest, aby środek transportu posiadał do dyspozycji Najemcy co najmniej 12 miejsc siedzących.
3. Urząd Miejski w Korfantowie zapewnia opiekuna dzieci w czasie przewozu w drodze do i ze szkoły.
4. Planowany termin realizacji zamówienia od 01.09.2009 do 31.12.2009 r.
5. Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 23 lipca 2009 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół”
6. Oferta cenowa powinna zawierać:
- nazwę, adres, nr telefonu, faxu Wykonawcy, os. do kontaktu w spr. zamówienia,
- cenę jednostkową netto oraz brutto za 1 km przewozu,
7. Na powyższe zadanie zostanie przygotowana umowa, która po podpisaniu przez obie strony będzie stanowiła podstawę do wystawienia faktury.
8. Dodatkowe informacje w sprawie zamówienia można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Korfantowie, tel. (077) 43 43 820 (wew. 42). fax (077) 43 43 817.

                                                       Burmistrz Korfantowa

                                                        Zdzisław Martyna