Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 13-08-2009 11:18

Pomoc materialna dla uczniów

WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE
SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2009/2010 BĘDĄ PRZYJMOWANE
OD 1 WRZEŚNIA 2009 r.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać:
• w sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów,
• w siedzibie Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Korfantów ul. Rynek 4 ( II piętro, pokój Nr 13)
• ze strony internetowej www.korfantow.pl

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać w nieprzekraczalnym terminie:

- do 15 września 2009 r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
- do 15 października 2009 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Korfantowie (II piętro pokój nr 13) tel. 077 4343820-823