Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 10-09-2009 10:58

Narada Burmistrza z sołtysami w Rączce

W dniu 09 września br. na odnowionej świetlicy wiejskiej w Rączce odbyła się narada Burmistrza z sołtysami Gminy Korfantów. W nardzie tej uczestniczyło 14 sołtysów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy Urzędu Miejskiego w Korfantowie. Prowadzącym spotkanie był Burmistrz Korfantowa Pan Zdzisław Martyna, a następnie Sekretarz Gminy Pan Jarosław Szewczyk.

Głównym tematem poruszanym podczas spotkania było omówienie spraw organizacyjnych związanych z organizowanymi w najbliższą niedziele (13.09.br.) dożynkami gminnymi, które odbędą się w na boisku sportowym w Ścinawie Małej. Pan Stanisław Szkolny- dyrektor MGOKSiR przedstawił program artystyczny obchodów Święta Plonów, a Pan Adam Zioło - naczelnik wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości zachęcił wszystkich przedstawicieli sołectw do wzięcia udziału w konkursie na ,,Najpiękniejszą koronę żniwną”.

Ponadto Pani Gabriela Misztal, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przypomniała o upływającym terminie składania przez mieszkańców wniosków o zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, a Pani Jolanta Grzegorzewicz o upływającym w dniu:
- 15 września br. terminie składania wniosków o stypendium szkolne,
- 30 września br. terminie składania wniosków o stypendium dla uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności;
- 31 października terminie składania wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Sekretarz Gminy przypomniał sołtysom o obowiązku zorganizowania w terminie do 30 września br. zebrań wiejskich w miejscowościach, celem podziału przez Zebranie Wiejskie środków przysługujących wsi w ramach funduszu sołeckiego.
Sołtysi zgłosili także nurtujące ich problemy i prosili przedstawicieli gminy w podjęciu skutecznych interwencji.
Na koniec spotkania gospodarz świetlicy sołtys Pan Zbigniew Herman przedstawił wszystkim zakres prac remontowo- wykończeniowych wykonanych w tej największej z istniejących na terenie gminy świetlicy wiejskiej.

Zebranie sołeckie Rączka 2009 001.jpeg Zebranie sołeckie Rączka 2009 002.jpeg