Dziś są imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Wybierz język:
 05-10-2009 11:53

Szkolenie z zakresu obrony cywilnej

A91QEO6CAP856O1CAZ2DZCQCA234Y1OCAXS0FVFCACTJ0PTCAIMV316CA1C0YQ6CA02R45ICAEB30DXCAD8BZWHCAGCO0D5CAF0DZJ4CA1J174BCAL4CZGVCAAOQUOHCAE6Y2TPCANOF6FECA2CSHRT.jpeg W dniach 01-02 października br pracownicy Urzędu Miejskiego w Korfantowie uczestniczyli w zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Nysie szkoleniu z zakresu funkcjonowania organów samorządu terytorialnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Celem szkolenia było również:
- poznanie organizacji, zasad i procedur dotyczących przygotowania i funkcjonowania do działania Głównego Stanowiska Kierowania powiatu i gminy podczas podwyższania gotowości obronnej państwa,
- przygotowania kadry kierowniczej i pracowników merytorycznych do realizacji zadań obronnych, wynikających z kart realizacji zadań operacyjnych,
- obsługa urządzeń radiowych poprzez trening w wymianie korespondencji radiowej, związanej z przekazywaniem zadań operacyjnych,
- zapoznanie uczestników szkolenia z postanowieniami wynikającymi z aktualnych aktów prawnych,
- przekazanie podstawowych zasad udzielanie pierwszej pomocy – przeprowadzone przez Maltańską Służbę Medyczną z Nysy.
Zajęcia przeprowadził min. dr inż. Bogdan Szydłowski z Katowic, który w sposób bardzo przejrzysty zobrazował zebranym jak ważnym ogniwem w systemie obronnym państwa są organy administracji samorządowej, jaka jest ich rola i znaczenie w sytuacjach zagrożeń
i kryzysu.
demobil077.jpeg pkl.jpeg demobil0177.jpeg