Dziś są imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Wybierz język:
 12-10-2009 14:09

Uroczysty odbiór drogi powiatowej nr 1525 O Rzymkowice – Stara Jamka

30 września 2009r. odbył się uroczysty odbiór przebudowy drogi powiatowej nr 1525 O Rzymkowice – Stara Jamka o łącznej długości 2 845 mb. Zadanie zrealizował Powiat Nyski za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, który dofinansował zadanie w 50%. Koszt robót budowlanych wyniósł 1 725.161,72 zł. Udział finansowy Gminy w wysokości 50.000,00 zł. Zakres robót obejmował m.in.:

  • przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej
  • wykonanie poboczy i rowów odwadniających
  • wykonanie systemu odwodnienia nawierzchni jezdni (kraty ściekowe, przykanaliki, studnie chłonne, koryta ściekowe),
  • wykonanie chodników z kostki betonowej w części zabudowanej Rzymkowic od strony wjazdu ze Starej Jamki.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. M+ z Kędzierzyna Koźla.
W uroczystości odbioru udział wzięli m.in. Wojewoda Opolski Pan Ryszard Wilczyński, Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Pan Bogusław Wierdak, Zarząd Powiatu Nyskiego ze Starostą Adamem Fujarczukiem, Przewodniczący Rady Powiatu Nyskiego Pan Mirosław Aranowicz, Burmistrz Korfantowa Pan Zdzisław Martyna oraz przedstawiciele Rady Powiatu Nyskiego, Rady Miejskiej w Korfantowie, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Tadeusz Dziubandowski oraz Wykonawca robót. Poświęcenia oddanej inwestycji dokonał proboszcz Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła ks. Zygfryd Lesz. Uczestniczyli także przedstawiciele Rad Sołeckich Rzymkowic i Starej Jamki z sołtysami Dorotą Spyrą i Zygmuntem Goliaszem.

Rzymkowice 005.jpeg Rzymkowice 007.jpeg Rzymkowice 009.jpeg Rzymkowice 013.jpeg Rzymkowice 015.jpeg

inf. Agnieszka Steciuk