Dziś są imieniny: Anatola, Leszka, Tamary
Wybierz język:
 05-01-2010 08:25

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Korfantów w sezonie 2009 – 2010

Utrzymanie zimowe na drogach, których zarządcą jest Gmina Korfantów w bieżącym sezonie, tak jak w latach ubiegłych, będzie miało na celu zapewnienie przejezdności, bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Utrzymanie zimowe prowadzone będzie interwencyjne i doraźnie w terenach zabudowanych po uzyskaniu zgłoszeń.
Z uwagi na usytuowanie dróg przewidzianych do zimowego utrzymania w 24 miejscowościach naszej gminy, interwencje obejmujące zimowe ich utrzymanie będą uzależnione od przejezdności przez drogi powiatowe i wojewódzkie oraz realizowane kolejno w miejscowościach leżących na trasie przejazdu sprzętu wykonującego zimowe utrzymanie dróg.
Zgłoszenia dotyczące utrudnień w komunikacji, związanych z opadami śniegu i śliskością zimową na drogach gminnych, lokalnych miejskich i wiejskich, których zarządcą jest gmina Korfantów należy kierować do Urzędu Miejskiego w Korfantowie Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji /tel. (077)43 43 820 lub (077)43 43 821 wew. 36 lub 44, tel. kom. 604 409 433.
Osoby nadzorujące prace:
1. Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Korfantowie  -  Gracjan Kurzeja
2.     Referent ds. Inwestycji Urzędu Miejskiego w Korfantowie - Agnieszka Steciuk
 
Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych prowadzone będą bezpośrednio przez Przedsiębiorców z którymi zawarto umowy na wykonanie Zimowego Utrzymania Dróg przy zastosowaniu następującego sprzętu:
- pługa lekkiego
- spycharko ładowarki
 
 DOCSzczegółowa informacja na temat zimowego utrzymania dróg (2,62MB)
 
Korfantów 29.12.2009 r.
 
Informację opracowała:
Referent ds. inwestycji
Agnieszka Steciuk