Dziś są imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Wybierz język:
 11-01-2010 13:51

Komunikat w sprawie odśnieżania chodników

Szanowni mieszkańcy
Gminy Korfantów

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) na właścicielach i zarządcach nieruchomości spoczywa obowiązek systematycznego uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

W związku z panującymi aktualnie warunkami pogodowymi, proszę o systematyczne oczyszczanie i udrożnianie chodników przy nieruchomościach stanowiących Państwa własność lub zarządzanych przez Państwa.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 2a w/w ustawy, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1, oraz kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korfantów podlega karze grzywny.


BURMISTRZ KORFANTOWA