Dziś są imieniny: Flawii, Justyna, Rajmunda
Wybierz język:
 25-01-2010 11:40

Mamy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowany ze środków PFRON

W roku 2009 Gmina Korfantów wystąpiła z wnioskiem do Powiatu Nyskiego dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samochodu osobowego „mikrobusa” 9-cio miejscowego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszar D. Wniosek okazał się sukcesem i jeszcze w grudniu została zawarta umowa pomiędzy Powiatem a Gminą o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu w/w samochodu.

Niezwłocznie po podpisaniu umowy wszczęto procedury przetargowe w celu wyłonienia Dostawcy samochodu. W dniu 21 stycznia 2010 roku nastąpiło uroczyste przekazanie na ręce Burmistrza Korfantowa Zdzisława Martyny kluczyków nowego samochodu marki OPEL CARGO VIVARO COMBI do przewozu osób niepełnosprawnych z przystosowaniem na wózek inwalidzki. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 117 730 zł z czego 54 000 zł pozyskano ze środków PFRON, natomiast pozostałe 63 730 zł to środki własne gminy.

Samochód spełnia wszystkie wymogi związane z przewozem uczniów niepełnosprawnych jest przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim. Pierwszy kurs nowego samochodu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nysie planowany jest na 15 lutego 2010 r.

Dzięki zaangażowaniu Burmistrza Korfantowa sytuacja osób niepełnosprawnych, szczególnie uczniów zamieszkujących teren naszej Gminy w znaczny sposób się poprawi.

ŻYCZYMY SZEROKICH I BEZPIECZNYCH DRÓG

MM/JG

IMG_3322.jpeg IMG_3324.jpeg IMG_3326.jpeg IMG_3328.jpeg IMG_3329.jpeg Obraz 009.jpeg