Dziś są imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira
Wybierz język:
 08-02-2010 15:51

„Radosna szkoła” w Szkole Podstawowej we Włodarach

Dzięki pozyskanym środkom przez Gminę i Szkołę Podstawową we Włodarach dzieci mają zapewnione warunki do aktywności ruchowej, porównywalnej ze standardami wychowania przedszkolnego. Szkoła we Włodarach otrzymała dotację celową na realizację rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 6 247 zł z czego 6 000 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa.


Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć.

PIC_0005.jpeg PIC_0007.jpeg PIC_0008.jpeg PIC_0009.jpeg PIC_0012.jpeg PIC_0013.jpeg