Dziś są imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wybierz język:
 06-08-2010 12:45

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej ul. Słowackiego w Korfantowie zmierza ku końcowi!

Na terenie inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106617 O ul. Słowackiego w Korfantowie” trwają prace związane z ułożeniem nawierzchni chodnika, oraz ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej. Równocześnie prowadzone są prace związane wykańczaniem uzbrojenia terenu, oraz nawożenie i utwardzanie podbudowy pod jezdnię drogi. Planowany termin zakończenia inwestycji ustalony jest na dzień 31.08.2010 r.
Wykonawcą inwestycji jest firma:
BERIW sp. z o.o., ul. Opolska 35, 46-070 Ochodze.
Koszt robót budowlanych wynosił będzie 654.754,32 zł brutto. Zadanie objęte jest pomocą ze śrdków budżetu Państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011” w wysokości 307.668,80 zł.

Więcej informacji na stronie: _pozycjamenu89_