Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 03-09-2010 12:26

Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Fundacja „Merkury” zapraszają do udziału w bezpłatnym II cyklu szkoleniowym dla przedstawicieli organizacji pozarządowych „Lider NGO”.

W ramach szkolenia poruszana będzie tematyka:
- jak zarządzać organizacją pozarządową,
- nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- obowiązki sprawozdawcze,
- omówiony zostanie wzór wniosku o dotację publiczną,
- jak pozyskiwać środki na działalność,
- jak współpracować z samorządem i organizacjami pozarządowymi,
- formalne aspekty prowadzenia działalności odpłatnej lub gospodarczej.

Projekt skierowany jest do wszystkich osób działających w organizacjach pozarządowych na terenie województwa opolskiego, a przede wszystkim na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Tak więc w projekcie mogą uczestniczyć osoby działające w:
- związkach wyznaniowych i jednostkach kościoła,
- kołach gospodyń wiejskich,
- stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego,
- stowarzyszeniach i fundacjach.
Nie mogą natomiast uczestniczyć w projekcie przedstawiciele:
- partii politycznych,
- samorządów zawodowych,
- fundacji utworzonych przez partie polityczne,
- klubów sportowych niedziałających w formie prawnej stowarzyszenia.
W ramach cyklu zapewnione będą bezpłatnie:
- noclegi i wyżywienie podczas 3.dniowych szkoleń w Ośrodku szkoleniowo – wypoczynkowym SUDETY w Pokrzywnej
- zajęcia i materiały szkoleniowe,
- przewóz do i z Ośrodka z Opola spod dworca PKP,
- indywidualne wsparcie doradcze.

Terminy szkoleń: 4-6 październik 2010 r., 25-27 październik 2010 r. , 08-10 listopad 2010 r.
Więcej informacji na stronie www.oisp.pl

 

 

 


MM/JG