Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Wybierz język:
 09-02-2010 13:27

Zaproszenie na konsultacje

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” 45 – 064 Opole, ul. Damrota 4 PUNKT KONSULTACYJNY Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, w tym także osoby bezrobotne, uczące się, rolników do skorzystania z bezpłatnej usługi informacyjnej, która świadczona będzie dnia 16.02.2010r. (wtorek) w godzinach 10.00 – 14.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie przy ul. Słowiańskiej 19 pokój nr 22.

 
1. Działalność gospodarcza:
• podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, w tym:
obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności i kontrola przedsiębiorstw
• rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej

2. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu państwa:
• Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania

3. Możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych o charakterze proinnowacyjnym i proeksportowym oraz szkoleniowym.

4. Inne informacje, w tym:
• Dane teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu zrzeszających przedsiębiorców danej branży
• Wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.