Dziś są imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Wybierz język:
 12-03-2010 10:45

Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła VII edycję konkursu „Pożyteczne wakacje 2010”

FWW ogłosiła II edycję konkursu „ Pożyteczne wakacje 2010” w ramach, którego zostaną sfinansowane najlepiej przygotowane projekty pod hasłem „ Rozejrzyj się wokół siebie” realizowane w czasie wakacji letnich 2010, których beneficjentami będą dzieci i młodzież ze wsi i miasteczek do 6 000 mieszkańców.
Głównym założeniem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży, które podczas wakacji zostaną w swoich miejscowościach, spędzenia czasu w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny.
FWW oczekuje również projektów, które będą przewidywały zoorganizowanie pomocy dla najstarszych i najbardziej potrzebujących mieszkańców wsi ( chorych, niepełnosprawnych lub samotnych).
Projekty powinny być skierowane do grup liczących minimum 15 –ro dzieci i młodzieży i trwać 4 godziny dziennie przez okres 10 dni - 2 tygodni.
O dotację w konkursie mogą ubiegać się organizacje lokalne, stowarzyszenia, organizacje religijne, parafie, organizacje młodzieżowe, organizacje kobiece, świetlic i biblioteki wiejskie, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich i inne.
W ramach konkursu można otrzymać dotacje w wysokości do 3 000 zł.
Wnioski należy przesłać do dnia 15 kwietnia 2010 r. ( decyduje data stempla pocztowego) na adres :
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
z dopiskiem „ Pożyteczne wakacje 2010”
 
Więcej informacji oraz wniosek do pobrania na stronach internetowych: www.witrynawiejska.pl oraz www.fww.org.pl
 
 
MM